Recordaantal tellers en bijen tijdens de Nationale Bijentelling

Afgelopen weekend vond de jaarlijkse Nationale Bijentelling plaats. Een record aantal mensen telden dit jaar mee. In tegenstelling tot eerdere jaren, werd dit jaar opgeroepen alleen in de eigen tuin of op het balkon te tellen. Meer dan 10.000 mensen gaven daar gehoor aan. Samen telden ze meer bijen dan eerdere jaren, ruim 136.000. Gemiddeld zo’n 14 bijen per tuin of balkon.

“We zijn ontzettend blij dat zoveel mensen dit jaar hebben meegedaan”, vertelt Dorien Ackerman, Directeur Campagnes van Natuur & Milieu. “We willen alle tellers natuurlijk hartelijk bedanken. Door deze bijdrage, krijgen we een heel goed beeld van de bijenstand in Nederland en kunnen we ze nog beter beschermen. Dat is nodig, want meer dan de helft van de 358 soorten is bedreigd.”

Net als bij vorige edities, staat ook dit jaar de honingbij met stip op 1 als meest getelde bij. Dit komt voornamelijk door hobby-imkers die ze op veel plekken in kasten hebben staan. De honingbijen waaieren dan over de woonwijken uit. Op de tweede plek staat de rosse metselbij. “Deze soort profiteert onder andere van alle bijenhotels en bijenplanten die de afgelopen jaren in de bebouwde omgeving zijn verschenen”, vertelt Vincent Kalkman, entomoloog bij Naturalis en nauw verbonden aan het bijenonderzoek.

Opvallend is dat er dit jaar wel minder hommels zijn gesignaleerd. Dit komt waarschijnlijk omdat de telling vorig jaar in een kouder weekend viel en hommels daar beter tegen kunnen dan bijen. Daarbij zijn de hommelkoninginnen inmiddels al vergevorderd met hun nestjes en ondergronds bezig om voor hun kroost te zorgen. Nadat we vijf jaar op rij geteld hebben, kunnen we trends gaan vaststellen. Maar voor nu lijkt het er in ieder geval op dat het niet slecht gaat met de bijen in stedelijke omgevingen en dat alle aandacht van gemeenten lijkt te helpen.

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk initiatief van Natuur & Milieu, Naturalis, IVN Natuureducatie en Landschappen Nederland.