Bijvriendelijkste Gemeente 2023 gezocht!


Notice: Undefined variable: external in /var/www/www.nederlandzoemt.nl/public/wp-content/themes/nl-zoemt/functions/shortcodes.php on line 42

Wie wordt de Bijvriendelijkste Gemeente van 2023, en neemt het stokje over van Arnhem? Elke gemeente die vriendelijk is voor wilde bijen kan meedoen. Meld je gemeente uiterlijk 20 januari 2023 aan via dit formulier.

Wie mag meedoen aan de verkiezing?

Elke gemeente die vriendelijk is voor wilde bijen kan meedoen aan deze verkiezing. Een bijvriendelijke gemeente voldoet aan de criteria voor bijvriendelijk beheer, door onder andere te zorgen voor jaarrond bloeiende planten, bijvriendelijk bermbeheer en nestgelegenheid voor wilde bijen. De gemeente neemt haar inwoners hierin mee en legt uit wat mensen zelf kunnen doen om de leefomstandigheden van wilde bijen te verbeteren. Zo geeft de ene gemeente haar inwoners bijvriendelijke bloemzaden cadeau, en krijgen inwoners in de andere gemeente via de wijkbeheerder meer informatie over ontstening. In bijvriendelijke gemeentes worden medewerkers geschoold in bijvriendelijk beheer, er worden vaste planten en bomen geplant die goed zijn voor wilde bijen en bermen en weides worden pas laat in het jaar gemaaid.

Hoe werkt de aanmelding?

Aanmelden is simpel: je hebt tot en met 20 januari de tijd om dit korte formulier in te vullen en jouw gemeente aan te melden voor de Bijvriendelijkste Gemeente 2023. De genomineerde gemeenten kunnen vervolgens tot en met 8 februari ons uitgebreide formulier invullen. De prijsuitreiking vindt plaats op 10 maart.

  1. Aanmelden: tot en met 20 januari
  2. Bekendmaking genomineerde gemeenten: 25/ 26 januari
  3. Invullen uitgebreid formulier: tot en met 8 februari
  4. Prijsuitreiking: 10 maart

Waarom zou je mee willen doen?

De winnende gemeente ontvangt het bord ‘Bijvriendelijkste Gemeente 2023’, een bijenhotel van TP Solar, ecologisch advies van TAUW, bijvriendelijke bloembollen van JUB Holland én biologische planten van Griffioen Wassenaar zodat de wilde bijen zich er nog meer thuis voelen. Daarnaast wordt jouw gemeente natuurlijk in de schijnwerpers gezet en is het een mooie kans om iedereen te laten weten hoe goed jullie bezig zijn voor de wilde bij.

Meld je aan