Bijvriendelijkste Gemeente 2023

Nominaties Bijvriendelijkste Gemeente 2023 bekend

Welke gemeente mag zich vanaf 10 maart een jaar lang de Bijvriendelijkste Gemeente noemen? Nederland Zoemt selecteerde dit jaar vier gemeentes die voor deze titel in aanmerking komen: Waadhoeke, Gouda, Maasgouw en Almere. Zij zetten zich bijzonder in om van hun gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven te maken voor wilde bijen.

Helft alle bijensoorten bedreigd

In Nederland zoemen 358 soorten wilde bijen, maar de helft van alle soorten is bedreigd. Ze hebben enorm te lijden van de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstening en ons ‘traditioneel’ groenbeheer. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur én voor de mens. Zo’n tachtig procent van ons groenten, fruit en andere eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bijen.

Gemeentes in de bres voor de bij 

De vier genomineerde gemeentes zetten een stapje extra voor de wilde bij. Zo zijn er zaaiprojecten met scholen, wordt nestgelegenheid gecreëerd in buurten en op schoolpleinen, is het maaibeheer veranderd en zijn steeds meer bermen bijvriendelijk. Sjoerd Luiten, projectleider Nederland Zoemt bij IVN Natuureducatie: ‘We merken dat er binnen gemeentes steeds meer aandacht is voor wilde bijen. Deze vier gemeentes springen eruit. Het zal een flinke klus worden om uit alle informatie die we nog ontvangen de winnaar te bepalen.’

Wat is een bijvriendelijke gemeente?

Een bijvriendelijke gemeente voldoet aan de criteria voor bijvriendelijk beheer, door onder andere te zorgen voor jaarrond bloeiende planten, bijvriendelijk bermbeheer en nestgelegenheid voor wilde bijen. De gemeente neemt haar inwoners hierin mee en legt uit wat mensen zelf kunnen doen om de leefomstandigheden van wilde bijen te verbeteren. Zo geeft de ene gemeente haar inwoners bijvriendelijke bloemzaden cadeau, en krijgen inwoners in de andere gemeente via de wijkbeheerder meer informatie over ontstening. In alle gemeentes worden medewerkers geschoold in bijvriendelijk beheer, er worden vaste planten en bomen geplant die goed zijn voor wilde bijen en bermen en weides worden pas laat in het jaar gemaaid.

Verkiezing Bijvriendelijkste Gemeente

De Bijvriendelijke Gemeente-verkiezing vindt dit jaar voor de zesde keer plaats. Tijdens NLDoet op 10 maart wordt de Bijvriendelijkste Gemeente bekendgemaakt. Eerder werden Zoetermeer, Moerdijk, Utrecht, Zuidplas en Arnhem bekroond tot Bijvriendelijkste Gemeente. De winnende gemeente ontvangt onder andere een groot insectenhotel en biologische bloembollen en planten, zodat nog meer wilde bijen zich er thuis zullen voelen.

Over Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu, met als doel het structureel vergroten van het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.