Gouda Bijvriendelijkste Gemeente

Gouda bekroond tot Bijvriendelijkste Gemeente 2023

Gouda is door Nederland Zoemt verkozen tot Bijvriendelijkste Gemeente van Nederland. Op 10 maart neemt wethouder Michel Klijmij-van der Laan de prijs in ontvangst. Gouda zet zich samen met veel bewoners bijzonder in om van de gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven te maken voor wilde bijen.

Bijvriendelijke bermen, bijvriendelijke bomen en bijvriendelijke buurten: Gouda is goed bezig. Meer dan 60% van het totaal aantal bomen is bijvriendelijk en er zijn veel nestelplekken in de buurt van bloemrijke gebieden. De jury van Nederland Zoemt roemt Gouda om haar maaibeheer. Er wordt vaak pas na de bloei gemaaid, zodat er geen voedsel voor de bijen verdwijnt. Niet alles wordt in één keer gemaaid en het maaisel blijft een aantal dagen liggen voor het wordt weggehaald. Zo kunnen insecten eerst een nieuw plekje zoeken. Ook steeds meer inwoners zetten zich in voor wilde bijen, zo zijn er tuinambassadeurs opgeleid en adopteerden al 400 buurtbewoners stukjes openbaar groen.

Michel Klijmij-van der Laan, wethouder Natuur, Milieu en Dierenwelzijn, gemeente Gouda: “Ik ben bijzonder trots op deze prijs. Wilde bijen spelen een belangrijke rol in de biodiversiteit van onze stad. Daarom helpen we de bijen samen met onze inwoners, zodat ook in de toekomst onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van onze stadsnatuur.”

Helft alle bijensoorten bedreigd

Al die inzet om wilde bijen ook in de stad een plek te bieden is broodnodig. In Nederland zoemen 358 soorten wilde bijen, maar de helft van alle soorten is bedreigd. Ze hebben enorm te lijden van de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstening en ons ‘traditioneel’ groenbeheer. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur én voor de mens. Zo’n tachtig procent van ons groenten, fruit en andere eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bijen.

Gouda nog bijvriendelijker

Op vrijdag 10 maart, de eerste dag van NLdoet, neemt wethouder Klijmij-van der Laan de prijs in ontvangst. De gemeente krijgt een insectenhotel van TP Solar, bloembollen van JUB Holland, bijvriendelijke planten van Griffioen Wassenaar en ecologisch advies van TAUW cadeau. De planten gaan meteen de grond in: betrokkenen en buurtbewoners gaan direct na de uitreiking aan de slag. De bloembollen worden uitgedeeld onder groene buurtinitiatieven, als dank voor hun inzet voor de wilde bij.