Educatie en voorlichting voor groenprofessionals

Om structureel betere levenskansen voor de wilde bij te creëren, is voorlichting en educatie voor de (aankomend) groenprofessional heel belangrijk. Daarom hebben we speciaal voor Nederland Zoemt een educatieprogramma gemaakt voor vakdocenten, studenten en de groene professional.

Groenwerkers en groenaannemers van de toekomst

Bijvriendelijk beheer opnemen in het gemeentelijk bestek kan alleen wanneer je als groenbeheerder weet hoe je dat moet invullen. Natuur & Milieu en Wellantcollege werken samen om via het groene mbo-onderwijs de (toekomstige) hoveniers en groenvoorzieners klaar te stomen voor bijvriendelijk beheer. De rol van de groene vakdocent is hierbij cruciaal, daar begint de scholing en bewustwording. We ontwikkelen lesmateriaal en praktische tools die ook na het aflopen van het project ingezet kunnen worden.

Over het educatieprogramma

De gemeenten zijn in transitie: van zelf uitvoeren naar extern aanbesteden. Doordat kennis over groenbeheer niet altijd bij gemeenten aanwezig is, krijgen groenaannemers een grotere rol in de aanleg en het beheer van het openbaar groen. Door gedurende de opleiding aandacht te besteden aan bijvriendelijk beheer, garanderen we ook aandacht voor de bij op de lange termijn.

De lesmodule bevat onder andere:

  • Informatie over bijen, het belang van bestuiving en de problemen die de bijen teisteren.
  • Praktische tools, zoals beheerhandleidingen, met informatie over de grondsoort, voedselplanten en bijbehorende beheermaatregelen. Deze informatie wordt toegankelijk door de plantmateriaal app die door Naturalis wordt ontwikkeld.
  • Er zijn inspirerende voorbeelden in de vorm van best practices. Ook besteden we aandacht aan situaties waarin het niet goed gaat, denk hierbij aan goede bedoelingen van gemeenten of beheerders die stranden doordat ze niet de juiste beplanting of beheermaatregelen toepassen.

Omdat theorie alleen niet voldoende is, organiseren we in samenwerking met hoveniers en groenaannemers jaarlijkse excursiedagen waarbij studenten, docenten en professionals bestaande projecten bezoeken. En inspirerende, innovatieve hoveniers uit hun eigen sector zetten we in als ambassadeurs.

Voor studenten is Nederland Zoemt een vakonderdeel en voor de professionals is het een cursus. We hebben rekening gehouden met de verschillende onderwijsniveaus: van uitvoerend groenwerker tot projectleider. Het educatieprogramma wordt via brancheverenigingen en het groene netwerk landelijk uitgerold. De ontwikkelde lesmaterialen, zoals handleidingen, best practices en video’s, worden opgenomen in de databank voor lesmateriaal: Duurzaam MBO. Op die manier komt het materiaal beschikbaar voor alle Mbo-opleidingen in Nederland.

MEER INFORMATIE