• Via het onderstaande formulier kun je jouw gemeente aanmelden voor de verkiezing van Bijvriendelijkste gemeente van 2022. Geef voor de volgende onderwerpen aan of jouw gemeente hier actief op is. Beschrijf vervolgens op welke manier jouw gemeente dat doet.

Algemene informatie

Hoe bijvriendelijk is jouw gemeente?

Nederland Zoemt toetst de gemeente aan de hand van vier criteria. Beschrijf kort wat jouw gemeente op deze gebieden onderneemt.
Denk aan: Bijvriendelijke planten of bomen | Jaarrond bloeiende planten | Biologische planten | Bijvriendelijke bermen
Denk aan: Takkenrillen | Bijenhotels | Kale grond | Andere aangelegde nestelplekken
Denk aan: Bijvriendelijk beheer in bestek | Gefaseerd maaien | Maaisel laten liggen | Flexibel maaibeleid
Denk aan: Participatie | Burgers informeren en activeren | Samenwerken met buurt- en vrijwilligersgroepen | Scholenprojecten | Opleiding medewerkers | Regionale samenwerkingen
Denk aan: Link naar artikelen | Foto’s | Presentaties
Max. bestandsgrootte: 128 MB.
Nominatie gemeente*
Nieuwsbrief Nederland Zoemt
Ja, ik wil graag ook op de hoogte gehouden worden van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van
Bekijk de privacyverklaring van IVN en/of Natuur & Milieu