Help ook mee en meld je initiatief aan

De wilde bij heeft meer voedsel- en nestgelegenheid nodig. Iedereen kan daarbij helpen! Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door lokaal bloemen te planten of het maaibeheer aan te passen. Steeds meer overheden, bedrijven en ook particulieren zijn hiermee bezig. Vanuit het project ‘Kennisimpuls bestuivers’ wordt gewerkt aan een overzicht waarin alle initiatieven voor de wilde bij zichtbaar worden gemaakt. Die zijn op deze kaart zichtbaar gemaakt. Heb je ook een initiatief waarmee je in actie komt voor de wilde bij? Vul dan dit formulier in!