De Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar

 

Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.

De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen.
Met Nederland Zoemt zorgen we voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen.

Om de leefomgeving van de wilde bij structureel te verbeteren is het belangrijk dat gemeentes ook mee doen. Een gemeente kan namelijk veel betekenen voor hun zoemende inwoners. Door als gemeente maatregelen te nemen voor de wilde bij kun je een speciale erkenning verdienen. Doe mee en laat ook jouw gemeente zoemen!

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Natuur & Milieu, IVN, Naturalis, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

KOM OOK IN ACTIE