De Nationale Postcode Loterij levert al vele jaren een fantastische bijdrage aan het werk van veel goede doelen in Nederland. In 2017 ontving LandschappenNL een extra bijdrage van ruim 1.755.000 euro voor de wilde bij en Natuur & Milieu en IVN een extra bijdrage van 1,4 miljoen euro van de Postcode Loterij, eveneens voor de wilde bij in Nederland. Een heel mooie bijdrage waar wij zeer dankbaar voor zijn!

We bieden een structurele oplossing voor de problemen met de wilde bij. We zetten in op bijvriendelijk groenbeheer, met o.a. bloemrijke bermen en landschappen. We scheppen een betere leefomgeving voor nu en voor later. Met de financiële steun van de Postcode Loterij kunnen we het project stevig neer zetten en maken we daarnaast die werkzaamheden mogelijk die hard nodig, maar lastig financierbaar zijn.

De partners van Nederland Zoemt bedanken de Postcode Loterij en al haar deelnemers voor de voortdurende steun. Met deze hulp kunnen wij samen werken aan een betere leefomgeving voor de wilde bij. Meer over de Postcode Loterij en haar goede doelen vind je op postcodeloterij.nl. Volg de Postcode Loterij ook via Twitter en op Facebook.

Overzicht van alle partners